Projekt

Popis projektu

Developerské projekty ,,ZTV Třeboň, etapa TR3" a ,,ZTV Třeboň , etapa TR4" navazují stavebně na předešlé a již dokončené etapy TR1 a TR2, v nichž bylo úspěšně předáno klientům 34 stavebních parcel.

Z výběru lokality se jedná o nejlepší pozemky v Třeboni z pohledu dostupnosti všech služeb, nákupních středisek a dopravního spojení. Zároveň se tato lokalita nachází v klidné části města se zárukou nové a nepředimenzované výstavby rodinných domů. Především z této lokality je snadná dostupnost centra města i lázeňských provozů.

Jedná se o poslední zastavitelnou plochu označenou zkratkou ,,BM3" regulačním plánem Města Třeboň, určenou k výstavbě rodinných domů v této lokalitě.

Stávající výstavba je rozdělena na dvě etapy s časovým posunem dokončení

 1. První realizace tj. etapa ,,TR3", a to celkovém počtu 11 stavebních pozemků určených k prodeji. Stavba bude zahájena na jaře 2023 s předpokládaným prodejem pozemků v 1.Q 2024.
 2. Druhá realizace tj. etapa ,,TR4" bude zahájena následně s celkovým počtem 14 pozemků určených k prodeji. Výstavba bude zahájena ve 4.Q 2023 s předpokládaným prodejem pozemků ve 3. Q 2024.

Každá z nabízených stavebních parcel bude vybavena přípojkami na splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovodem, přípojkou na plyn a elektrickou distribuční soustavu. Po kolaudaci ZTV bude možné ihned po obdržení stavebního povolení klientem (vlastníkem pozemku), zahájit výstavbu rodinného domu, neboť stavební parcely splňují svým vybavením všechny požadavky stanovené regulačním plánem Města Třeboň.

Jednotlivé stavební parcely jsou spojeny páteřní asfaltovou obousměrnou komunikací o šířce 6 metrů, jednostranným chodníkem a retenčním drenem opatřeným vzrostlými stromy. Retenční dren slouží k odvodu dešťové vody a zároveň k zavlažování vysazené zeleně.

Obě etapy jsou projektovány v naprostém souladu s územním a regulačním plánem Města Třeboň. V projektové dokumentaci byly akceptovány všechny požadavky Městského úřadu Třeboň, včetně všech dotčených orgánů státní správy.

Po celou dobu výstavby bude stavební realizace pod dohledem zástupců Městského úřadu v Třeboň a Městské vodohospodářské s.r.o.

Po dokončení výstavby a po kolaudaci je kompletní vozovka tj. komunikace, retenční dren a chodník předána do majetku Města Třeboň a vybudované sítě do správy příslušných organizací, např. EG.D a.s., Městská vodohospodářská apod.

Tento krok je důležitý k budoucí údržbě a provozu jednotlivých dokončených stavebních prvků, včetně zimní údržby, odvozu komunálního odpadu, provozu veřejného osvětlení apod.

Podmínky prodeje pozemků
V současné době nejsou prozatím stanoveny prodejní ceny pozemků vzhledem k turbulenci cen stavebních materiálů. Před zahájením výstavby a uzavřením všech smluv s dodavateli bude sestaven ceník pozemků, který bude platit pro uzavření kupních smluv s klienty. Prodejní ceny pozemků budou uvedeny vždy včetně DPH 21%.
Pokud některý z klientů bude využívat k nákupu hypotéky, úvěru popř. jiných finančních zdrojů než vlastních, bude povinností klienta tento stav oznámit investorovi a to z důvodu zajištění plynulé přípravy finančních prostředků ke složení zálohy a doplatku. Bohužel v některých případech v minulosti došlo ke komplikacím mezi klientem, hypotečním poradcem, popř. bankou).

Platba prostřednictvím hypotéky

Investor je schopen při požadavku klienta připravit zdarma hypotéční návrh na financování projektu ve spolupráci s KB nebo s hypotečním poradcem Ing. Romanem Krejčířem.

Předpokládaná fáze prodeje pozemků

 1. Vyhlášení prodejních cen pozemků
 2. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (na základě podkladů z KN)
 3. Úhrada zálohy ve výši 15% klientem
 4. Kolaudace realizované výstavby
 5. Uzavření kupní smlouvy
 6. Doplatek 85 % z kupní ceny klientem
 7. Převedení pozemku v KN na nového vlastníka

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní zajišťuje, že investor již nebude nabízet smluvený pozemek jinému klientovi a až do podpisu kupní smlouvy. V tomto období však může klient odstoupit od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní pouze se souhlasem investora. Ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní bude uveden údaj z KN tj. číslo a výměra pozemků. Klient si je vědom, že v této fázi není pozemek zasíťován. Ostatní údaje jsou předmětem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Kupní smlouva

Kupní smlouvy bude uzavřena až po kolaudaci ZTV tak, aby klient měl naprostou jistotu, že kupuje pozemek, který je vhodný k výstavbě rodinného domu a nic nebrání k podání žádosti vydání stavebního povolení.

Po uzavření kupní smlouvy musí klient do stanovené doby uhradit zbývající výši kupní ceny, přičemž ihned po úhradě dojde k vložení nového vlastníka do katastru nemovitostí

Příprava Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a Kupní smlouvy.

Veškeré náklady s uzavřením uvedených smluv jdou k tíži investora.

Klient uhradí pouze poplatek za vklad do katastru nemovitostí po uzavření Kupní smlouvy. Jedná se částku 2 000 Kč (pokud nebude státními orgány změněno jinak).

Proč investovat do pozemků a výstavby v Třeboni - investice do rodinného bydlení i podnikání

 • Klidné a kvalitní bydlení
 • Silně se rozvíjející turistická a lázeňská oblast
 • Stále více lidí dává přednost klidné dovolené v tuzemsku před zahraniční - Třeboňsko je ideální lokalitou pro celý rok