Reference

V roce 2018 bylo vybudováno ZTV Třeboň, etapa TR1, jejímž investorem byla společnost Pozemky Třeboň s.r.o.. V tomto developerském projektu bylo předáno klientům celkem 13 stavebních parcel. V současné době již probíhá výstavba rodinných domů. Kvalitní výstavbou a zároveň dodržením všech podmínek stanovených ze strany Městského úřadu Třeboň a dotčených státních orgánů, bylo možné ihned po kolaudaci zahájit výstavbu rodinných domů. K realizaci TR1 bylo nutné vybudování splaškové kanalizace napojené na centrální městskou splaškovou kanalizaci a založením nové dešťové kanalizace vyústěné do přilehlého rybníku. Vybudování nových kanalizací bylo velmi náročnou a nákladnou akcí, neboť v dané lokalitě žádná kanalizace nebyla, přičemž regulační plán Města Třeboň jasně stanoví podmínku připojení nových objektů na uvedené kanalizace. I přes některé technické problémy se podařilo obě kanalizace vybudovat a zajistit tak možnost výstavby TR1. Etapa TR1 byla po dlouhé době jediným uceleným developerským projektem v Třeboni za účelem realizace stavebních pozemků pro rodinné domy. Na etapu TR1 stavebně navázala etapa TR2, která poskytla dalších 21 stavebních pozemků.

Naše společnost vám nabízí tyto služby:

  • Zajistíme veškeré právní služby týkající se nákupu pozemků
  • Při nákupu pozemku pomůžeme s výběrem nejvýhodnější hypotéky
  • Orientaci ve stavebních regulativech města Třeboně
  • Zajištění architekta
  • Projektovou dokumentaci
  • Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • Výhodné financování stavby
  • Po konzultaci doporučím kvalitní a osvědčenou stavební firmu
  • Stavební dozor, včetně kolaudace
  • Vysazování a další údržbu zahrad